(014) 3399 400

Uutisia

Kela-korvaukset 1.1.2016

29-03-2015

Voit saada korvausta hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksesta enintään 20 minuuttia kestävältä toimenpiteeltä kerran joka toinen kalenterivuosi.

Korvaus voidaan kuitenkin maksaa kerran kalenterivuodessa, jos terveydentilasi sitä edellyttää. Hammaslääkäri ottaa tällöin kantaa tutkimuksen yhteydessä tihentyneeseen tutkimuksen tarpeeseen ja antaa tästä tiedon Kelalle.

Hammashoito ja korvaukset

Saat korvausta yksityishammaslääkärin antaman suun ja hampaiden hoidon aiheuttamista kustannuksista. Voit saada korvausta myös hammaslääkärin määräämistä laboratorio- ja röntgentutkimusten aiheuttamista kustannuksista. Lisäksi voit saada korvausta suuhygienistin suorittaman tutkimuksen ja hoidon kustannuksista, joka perustuu yksityishammaslääkärin antamaan määräykseen. Kela korvaa myös hammashoitoon liittyviä lääke- ja matkakustannuksia.

Kela ei korvaa:

  • hammashoidon kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet käynnistäsi julkisen terveydenhuollon yksikössä
  • kosmeettisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia, esim. hampaiden valkaisu
  • proteettisista toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia
  • kustannuksia ajalta, jolloin olet ollut hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa

Lisätietoja Kelan sivuilta: http://www.kela.fi/hammashoito