(014) 3399 400

Keinojuuret

Keinojuurella eli implantilla korvataan puuttuvan hampaan juuri. Se asennetaan leukaluuhun ja sen varaan rakennetaan puuttuva hammas. Myös silta tai kokoproteesi voidaan kiinnittää keinojuurien varaan.

Keinojuuri on puhdasta titaania, jonka ei ole todettu aiheuttavan allergisia reaktioita leukaluuhun asennettuna.

Suukirurgi asentaa keinojuuret paikallispuudutuksessa erikoisporia käyttäen. Leikkaus kestää noin tunnin. Implanttien tarttuminen leukaluuhun kestää 2-6 kuukautta. Jos tarvitaan lisäksi luusiirteitä tai muita tarvittavia toimenpiteitä voi aika pidentyä yhteen vuoteen.Täksi ajaksi tilalle tehdään tarvittaessa väliaikainen ratkaisu. Hammaslääkäri kiinnittää hammasteknikon valmistaman lopullisen hampaan, sillan tai proteesin, kun luutuminen on tapahtunut.

Edellytykset keinojuurihoidolle

Implanttiprotetiikkaan perehtynyt hammaslääkäri arvioi potilaan kelpoisuuden keinojuurihoidolle. On tärkeää tietää potilaan sairaudet ja niiden lääkitys. Esimerkiksi diabetes, joka ei ole hoitotasapainossa tai runsas säännöllinen tupakointi voivat olla esteenä hoidolle. Röntgenkuvista arvioidaan luun määrää ja koostumusta ja arvioidaan mahdollisen lisäluun ja keinoluun tarve. Tulevan keinojuurihampaan tai – rakenteen tilan tarve ja purennan suhteet määritetään. Myös potilaan kyky puhdistaa tulevaa implanttirakennetta arvioidaan. Sen jälkeen kun Implantti on asennettu, on hoidon onnistumisen kannalta hyvä suuhygienia erittäin tärkeää. Kotihoito kerrataan vielä kädestä pitäen implanttirakenteen kiinnittämisen jälkeen. Potilaan tulee olla valmis tulemaan 6-12 kk välein toistuviin kontrolleihin ja hoitamaan suutaan tehostetun hyvin, muuten implanttihoitoa ei kannata ajatella.

Keinojuuria asentaa meillä erikoishammaslääkäri Aimo Miettinen. Implanttiprotetiikkaa tekevät meillä hammaslääkärit Riitta Kiiskinen ja Kari Lyytinen